Co je potřeba k získání dubajské ID ?

základní informace
  • List vlastnictví
  • Kopie pasu majitele
  • Kopie víza
  • Jedna fotografie
  • Osvědčení o beztrestnosti od dubajské policie
  • Jakékoli další informace nebo dokumenty požadované vládními orgány za účelem zpracování žádosti
roZSAH SPOLUPRÁCE
  • Poradenství v oblasti majetkových víz
  • legalizace a schválení dubajským pozemkovým oddělením
doba vYřízení

Standartní doba schválení žádosti je 13 až 15 pracovních dnů. Po obdržení schválení je potřeba doložit všechny dokumenty a obchodní licence. Následuje registrace vaší karty a víza.

platební podmínkY

Celá částka se platí předem.